Welkom op de diversiteitsstek van
Wel Jong Niet Hetero!

Diversiteit (zo noemen we de verschillen onder mensen) heeft massa's voordelen. Drempeltrees wil jou helpen om deze voordelen in te zien en te leren omgaan met diversiteit.

In jouw werking zullen de verschillen tussen leden of medewerkers welig tieren! Jongeren bestaan immers in diverse maten en gewichten; niet allen fysiek, maar ook qua achtergrond, persoonlijkheden en competenties. Tussen de ene klikt het al beter dan tussen de andere. Misschien werkt niet iedereen evengoed samen. Daarnaast zijn er veel jongeren die je maar niet kan bereiken, ondanks alle inspanningen.

Bepaalde drempels kunnen samenwerking of ontmoeting afremmen. Is dit niet ontzettend jammer? Deze website is speciaal ontwikkeld om jou, de lokale of nationale vrijwillig(st)er – de drijvende kracht achter Wel Jong Niet Hetero - te helpen en tips aan te reiken bij het ontwikkelen van een divers bevolkte werking.

Drempeltrees geeft jou heel wat informatie over verschillende groepen van jongeren die moeilijker worden bereikt. Per groep worden er ook een aantal algemene tips aangereikt om jouw werking laagdrempeliger te maken, op jouw maat.

Hier en daar zal je bij een bepaalde term een * terugvinden. Dit betekent dat er meer uitleg over de term wordt gegeven in de woordenlijst.

Drempel je mee?

drempeltrees@weljongniethetero.be